Guia clínica d'actuació en en el sobrepès i l'obesitat de l'adult, pels països de parla catalana

Versió preliminar de la Guia clínica d'actuació el sobrepès i l'obesitat de l'adult, elaborada per professionals d'atenció primària i especialitzada de la Regió Sanitària de Girona.

Aquesta guia està essent avaluada per experts externs, i en revisió.

La podeu veure en:

1. Format pdf.

2. Com pàgina web.

3. Junt amb el programa informàtic CalcObes.

[sólo en español]