Algoritme en Atenció Especialitzada

Les etiquetes en blau de la següent imatge contenen diferents enllaços a les pàgines d'aquesta web, cliqueu-los.

Algoritme AE Algoritme AP Seguiment AP Derivació AP Calendari visites Seguiment AP Informe alta Informe alta i seguiment AP Valoració mèdica Valoració dietista Valoració infermeria Valoració psicològica V. i T: HTA V. i T: DM2 V. i T: Dislipèmia V. i T: SAOS Tract: Exercici físic Tractament farmacològic Preoperatori Tècniques quirúrgiques Postoperatori Complicacions postquirúrgiques Seguiment postquirúrgic Criteris inclusió Criteris exclusió Educació alimentaria Dieta hipocalòrica DMCB Valoració prequirúrgica Criteris retorn a AP