Algoritme en Atenció Primària

Les etiquetes en blau de la següent imatge contenen diferents enllaços a les pàgines d'aquesta web, cliqueu-los.

Algoritme AP Sospita de DMCB Dieta hipocalórica Educació alimentària Exercici físic Tractament farmacològic Exercici físic DMCB Dieta hipocalórica Educació alimentària Sospita de Programa de visites: metge/infermera Derivació al metge Valoració visita psicològica Derivació a l'especialista Derivació a l'especialista Algoritme atenció especialitzada Anamnesi Anàlisi a realitzar BITE SAOS Dislipèmia HTA DM Classificació segons IMC Perímetre de cintura Descartar secundarismes EADG