Valid XHTML 1.0 Strict

Creative Commons

GirObSMet
CatSalut, R. S. Girona

Algoritme d'Atenció Primària

Algoritme d'Atenció Hospitalària

Introducció

Valoració

Tractament bàsic

Tractament farmacològic

Valoració i tractament de comorbiditats

Tractament quirúrgic

Altres

Taules de RCV

Guia Clínica d’Actuació en el Sobrepès i l’Obesitat
de l'Adult

COORDINADA PER:

Emili Mas
Sílvia Mauri

ELABORADA PER:

Jordi March (1)
Emili Mas (1)
Sílvia Mauri (2)
Anna Pibernat (2)
Concepció de Ribot (1)
Wifredo Ricart (2)
Bartomeu Ruíz (4)

REVISIÓ 2007:

Dídac Ettinghausen (1)
Jordi March (1)
Emili Mas (1)
Sílvia Mauri (2)
David Pérez (2)
Anna Pibernat (3)
Concepció de Ribot (1)

AMB LA COLABORACIÓ DE:

M. Teresa Faixedas (5)
Julio López de Letona (6)
Anna Pujolràs (7)

 

Conxa Castell, Carles Cerezo, Erik Cobo i Emília Sánchez (8)

1 Metge de Família de Serveis de Salut Integrat del Baix Empordà

2 Endocrinòleg de la UDEN (Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició) Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

3 Dietista de laUDEN de l’Hospital U. Dr. Josep Trueta

4 Cirurgià del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital U. Dr. Josep Trueta

5 Regió Sanitària Girona del CatSalut

6 Servei de Rehabilitació de l’Hospital U. Dr. Josep Trueta

7 Llicenciada en Psicologia

8 Valoració AGREE